نمایش نوار ابزار

همایش آسیب ها و تهدیدهای نوین

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵

همایش
«آسیب ها و تهدیدهای نوین در حوزه بهداشت ودرمان بر اساس اصول پدافند غیر عامل»

به دبیری علمی دکتر کامیار مصطفوی زاده و دبیری اجرایی دکتر مجتبی کرباسی

سه‌شنبه ۹۵/۸/۱۱

تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دیدگاه ها