نمایش نوار ابزار

کارگاه یک روزه سیاست های نوین جمعیتی

پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵

   کارگاه یک روزه
«سیاست های نوین جمعیتی» با سخنرانی دکتر مجتبی کرباسی
پنجشنبه ۹۵/۹/۴
سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق
در این همایش اعضاء هیئت علمی دانشگاه و جمعی از فرهنگیان شهرستان
حضور داشتند.

دیدگاه ها