نمایش نوار ابزار

چهارمین همایش ملی سلامت معنوی در شهر مقدس قم برگزارشد

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی سلامت معنوی درشهرمقدس قم برگزارشد.
این همایش سالانه که توسط فرهنگستان علوم پزشکی هرسال برگزار می شود، امسال با مشارکت مرکز مدیریت

حوزه علمیه ودانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ های ۱۵و۱۶ دیماه در مرکز همایشهای غدیر شهر مقدس قم برگزارشد.

دیدگاه ها