نمایش نوار ابزار

دیدار شهردار اصفهان از غرفه نشریه در حاشیه یک همایش علمی

پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

حضور جناب آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم اصفهان در کنار جمعی

از کارکنان در غرفه اختصاصی نشریه پزشکی از سین سرطان تا سین سلامتی  امروز در حاشیه یک همایش علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دیدگاه ها