نمایش نوار ابزار

کنفرانس علمی یک روزه مدیریت سوءهاضمه عملکردی از منظر طب تلفیقی

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

بسمه تعالی

کنفرانس علمی یک روزه

مدیریت سوءهاضمه عملکردی از منظر طب تلفیقی

مکان: مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – تالار ابن سینا

زمان: پنج شنبه – ۲۸/۱۱/۹۵

دبیر علمی: دکتر محمد مظاهری

دبیر اجرایی: دکتر مجتبی کرباسی

دیدگاه ها