نمایش نوار ابزار

رزومه

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

دکتر مجتبی کرباسی پزشک و محقق حوزه سلامت و سبک زندگی سالم

عضو انجمن پزشکان عمومی اصفهان

دارای مدرک دوره پزشکی ورزشی وعضو هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان

سردبیر نشریه پزشکی «از سین سرطان تا سین سلامتی»

عضو هیئت تحریریه فصلنامه طب سنتی «حکیمانه»

عضو گروه علمی فرهنگی تجاری احیاء سلامت اصفهان

                                                                                           برگزار کننده دوره های آموزشی بازآموزی گروه علوم پزشکی